• VI
  • EN

CÔNG NGHỆ XOÁ NHĂN SĂN CHẮC DA THERMAGE

Ứng dụng sự tiến bộ vượt bậc của khoa học, công nghệ Thermage được các chuyên gia thẩm mỹ đánh giá là công nghệ tối ưu trong việc xóa nhăn, làm săn chắc, trẻ...
Xem chi tiết

Thermage “Trẻ hóa da” - kẻ thù của những vết chân chim

Thermage “Trẻ hóa da” - kẻ thù của những vết chân chim
Xem chi tiết